ریشه‌ها

فضای اطرافم را شبیه به فضایی که ۱۵ سال پیش در آن بودم تبدیل کرده ام. مطلقاً حس خوبی‌ست، همان موزیکی که در آن زمان پخش میشد هنوز هم در حال پخش شدن هست. شاید فقط اجسام را می‌توان به گذشته برگرداند آن هم تا حد کمی‌.

بد از نوشتن آخرین متن به اسم "از رنجی‌ که می‌بریم" تصمیم گرفتم که به ریشه‌های این رنج برگردم و کمی‌ بیشتر در موردش بخوانم. کتاب مربوط هنوز تمام نشده و تمام کردنش هم چندان راحت نیست، چون هر صفحه ‌اش مثل ‌نمکی بر زخم سوزاننده است. این کتاب به مردم ایران تقدیم شده تا بخوانند و بدانند که چه شد که اینگونه شد.

/ 1 نظر / 14 بازدید