لحظه

در اوج سرگردانی و اغتشاش احساسی‌، لحظه‌ای به وجود می‌‌آید که مسیر طی‌ شده به کنکاش کشیده میشود. لحظه‌هایی که در گذشته ناب بوده‌اند، در این لحظه متفاوت اند. وقتی‌ که منطق و احساس نمی‌تواند همراه شوند، و هر یک بخشی از وجود را سر ریز میکنند. احساس در لحظه زندگی‌ می‌کند و به لحظه پایبند است. منطق فریاد عقل را به گوش احساس میرساند. درین نبرد سخت برنده وجود ندارد. در نهایت زندگی‌ ترکیبی‌ از این دو هست که گاهی هیچ ترکیب راضی‌ کننده‌ای از منطق و احساس را متصور نمی‌شود. لحظه‌ها تغییر میکنند و به اندازهٔ ترکیبهای خطی‌ از احساس و منطق گزینه وجود دارد برای ادامهٔ زندگی‌.

پی‌نوشت: نوشته شده تحت تاثیر فیلم September از وودی آلن  

/ 2 نظر / 8 بازدید
معلم روستا

سلام این دو هیچ گاه آبشان در یک جوی نمی رود.چنان با هم متباینند که هیچ وجه مشترکی ندارند. فقط گاهی ما آنها را مثلاً به هم نزدیک می کنیم. من در طبیعت بیشتر اهل احساس بودم تا عقل. درپناه حق