ادامها به چندین گروه تقسیم میشوند:

کسانی‌ که وقتی‌ پیدایشان میشود که تنها هستن یا بیکار

کسانی‌ که هیچوقت پیدایشان نمی‌شود مستقل از اینکه شما چقدر به آنها توجه می‌کنید

کسانی‌ که عمیقا شما را دوست دارند و اگر چند روزی از شما خبری نشد حتما سراغی از شما میگیرند

کسانی‌ که به شما حسادت می‌ورزند

کسانی‌ که از موفقیتهای شما خوشحال نمیشوند

کسانی‌ که بر اساس منافع مشترک با شما دوست هستند

شما هم میتواید ادامهٔ این لیست را کامل کنید

 

 

کسانیکه توهم سروری دارند و حق مردم را ذره ذره توی مشتشان می گذارند. کسانی که در خیابان به ندارها تکه های آبدار می اندازند و نمی فهمند خودشان که شعور ندارند ندارترین آدم ها هستند. کسانی که تا پایه های تختشان را موریانه نخورد از خواب بیدار نمی شوند. و در مقابل: کسانی که با اینکه خسته از سر کار برمی گردند باز هم وقتی برای تو دارند. کسانی که سنشان از ما کمتر است اما از ما بیشتر می فهمند. کسانی که دور و ناشناس هستند اما همزمان آنقدر نزدیک و آشنا که گرمای خورشید. کسانی که بارها سرشان داد و فریاد کرده ای و باز وقتی به پیسی می افتی اولین افرادی هستند که دستت را می گیرند. کسانی که یک لبخندشان یک روزت راروشن می کند ...

 

ویسنده: آزاد

 

 

و کسانی که در یک کلام خوب اند و زندگی را برای ما خوب می کنند

نویسنده: amir

/ 1 نظر / 21 بازدید
amir

و کسانی که در یک کلام خوب اند و زندگی را برای ما خوب می کنند