کرگردن

زمان‌هایی‌ هست که هیچ چیز نمیتونه حتا یک لبخند به گوشهٔ لبانت بیار ولی‌ هر چیزی می‌تونه اشک هاتو جاری کنه. زمان‌هایی‌ هست که پوست کرگردنی که دور‌ت خودت پیچیدی حتا از ابریشم هم نازک تر عمل می‌کنه و زخمهای وجودتو جلو چشمت میاره. زمانهایی که بی‌ حس کننده‌های قلبت از کار میفتن و درد اعماق وجودتو فرا میگیره.

/ 1 نظر / 7 بازدید
آزاد

نگو عزیزم. نگو که امشب از همون شب هاست برای من. ... بدی این دنیای مجازی اینه که وقتی از ته دل می خوای طرفت رو به همدردی در آغوش بکشی تنها نتیجه سکوته و حس ناتوانی بیمرز. قلمت خیلی روانه. نویسنده خوبی هستی.[گل]