ملت عاشق که خط و ربط نداند...ملت تو ما شدیم کوروش والا

وای بر ما!

وقتی‌ به لحظاتی فکر می‌کنم که در آنّ یک تصمیم، یک عمل، یک حرف، یک فکر، یک خود خواهی‌، یک منفعت طلبی، یک آینده نگری، یک حس وطن پرستی‌، یک خیانت و .... در زمان‌های مختلفی‌ از تاریخ توسط افراد مهمی‌ صورت گرفته و برآیند آن زندگی‌ ما ملت عاشق را رقم زده است، وحشت می‌کنم. آیا آن افراد واقعاً به این فکر کرده بودند که چگونه زندگی‌ افرادی در آن زمان و بعد از آنّ تحت تاثیر تصمیمات آنها قرار خواهد گرفت؟ 

این وصیت نامهٔ امینه زنی‌ که در تاریخ مذکر نویسی ایران گم شده است می‌باشد.

"فرزندان من بدانند، دریای مازندران حوضچهٔ ماست، زندگی‌ ما در آن اطراف است، در قلب اسیا جاده ابریشم احیا میشود و این دریا قلب دنیا میشود هر کس آن را داشته باشد رهبر دنیا خواهد بود.فلات ایران بر ما که اهل دریاییم بقایی نمیکند.روزی که یکی‌ از فرزندان من را یکی‌ از اهل کویر بکشد، کار سلطنت قجرها تمام میشود.صد سال پس از آن است که من از کنار همین دریا مازندران بیدار میشوم. طلا، نفت، آب جنگل، گندم همه چیز در اینجا هست... "(مرجع: کتاب امینه از مسعود بهنود)

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
ترنم

هفته پیش این کتاب را خواندم. اینجا که رسیدم کلی اشک ریختم. دریای مازندرانی که به ثمن بخس دادیم رفت

امير خان

منظورش از كسي بعد از صد سال از كنار درياي مازندران به پا خواست رضا شاه بوده؟