زندگی سیبی است گاز باید زد با پوست

» رفقا :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» حیران :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» بعد از مدت ها... :: ۱۳٩۳/٤/۸
» ادامها به چندین گروه تقسیم میشوند: :: ۱۳٩۳/٢/٢
» سخنی با مردمم :: ۱۳٩۳/٢/٢
» فنی بودم فنی بودی :: ۱۳٩۳/٢/٢
» "اثر پروانه‌ای" :: ۱۳٩۳/٢/۱
» خزعبلات ۳ یا شایدم ۴ :: ۱۳٩۳/۱/٩
» خلق :: ۱۳٩۳/۱/۸
» بکر :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» کرگردن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» جوبیلین :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» ریشه‌ها :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» از رنجی‌ که می‌بریم :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» خود کرده را تدبیر نیست :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» جان من مگر تو عمر جاودان کنی‌ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» خزعبلات :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» قاب عکس :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» الکی‌ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» بی دلیل احساسم و فریاد زدم ... فریاد زدم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» وقتی‌ که مردم :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» حرفهای ناگفته :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» آی آدم ها :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» سرگردانی ها :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» زمان :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» خزعبلات :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» وزن بودن :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» لحظه :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» برای کسی‌ که دیگه نیست... :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» فیلم خوب :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» دو من... :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» جزیی از همه چیز... :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» زمانی‌ که ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» گرمی‌ دستای من کم شده دستاتو بده :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» اندرفین بالا :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» آدمهای دوست داشتنی :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» وقتی‌ که زود و غلط قضاوت می‌کنم! :: ۱۳٩٢/٧/٩
» تخیل :: ۱۳٩٢/٧/٧
» ملت عاشق که خط و ربط نداند...ملت تو ما شدیم کوروش والا :: ۱۳٩٢/٧/٥
» من ادامهٔ وجود پدر بزرگم هستم... :: ۱۳٩٢/٧/٤
» من و ب و میم :: ۱۳٩٢/٧/٤
» زنجیره ادامها :: ۱۳٩٢/٧/٢
» آخرین تصویر چشم من از ... :: ۱۳٩٢/٧/۱
» آنچه که می‌دانیم و نمی‌‌دانیم :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» حس می‌کنم چیزی نمانده جز فکر خانه در سر من :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» شوق وبلاگی :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» از کوزه همان تراود که در اوست :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» شروع وبلاگ :: ۱۳٩٢/٦/٢٧

Design By : shotSkin.com